Miesto inštalácie

Žiadam vás o zameranie na mieste inštalácie

Presné zameranie našim pracovníkom na mieste inštalácie je podmienkou pre presnú a záväznú cenovú ponuku


Pridajte poznámku (nepovinné)

Vypracovanie cenovej ponuky urýchli čo najpresnejšia špecifikácia stavby (pôdorys, izolácie obvodových stien a stropu, typ okien, atď.).

Priložiť súbor (nepovinné)

Môžete pripojiť dokumentáciu – napr. pôdorys budovy. Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Beriem týmto na vedomie, že