Dĺžka vedenia potrubia od vnútornej jednotky k vonkajšej (m)

Počet otvorov v stenách od vnútornej jednotky k vonkajšej

Spočítajte dĺžku všetkých potrubí. V príklade sú znázornené oranžovou farbou. Spočítajte celkový súčet potrubia z každej vnútornej jednotky po vonkajšiu jednotku. Pri vonkajšej jednotke počítajte aj s prívodom elektriny od zásuvky.

Oranžový štvorec znázorňuje otvor prerazený do steny. Na príklade je vidno, že na to, aby sme sa dostali od vonkajšej jednotky k vnútorným jednotkám sú potrebné tri prierazy – celkový počet otvorov v stenách je 3.


Poloha vonkajšej jednotky

Umiestnenie potrubia