Certifikát kvality ISO 9001 - riadenie kvality

Odmenou je vaša spokojnosť

Spoločnosť TCH SPACE,s.r.o., prevádzkovateľ teplochladno.sk, je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015. Certifikát ISO 9001 je zárukou, že produkujeme kvalitné výrobky a poskytujeme kvalitné služby. Zavedený systém manažérstva kvality zaručuje dôveryhodné vzťahy s našimi zákazníkmi i dodávateľmi. V súčasnosti máme certifikovanú platnú verziu ISO 9001:2015. V centre našej pozornosti je spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní v stanovených termínoch. Očakávanou odmenou je návratnosť zákazníka, dobré referencie, dlhoročná spolupráca so zákazníkmi aj dodávateľmi. Lepší systém manažérstva kvality sa odráža aj v motivovaných pracovníkoch, ktorí si svoje povinnosti plnia spoľahlivo. Vypracováva sa politika kvality a ciele, plánujú sa ciele v súlade s požiadavkami a spôsoby dosiahnutia cieľov. Nevyhnutnosťou je definovanie opatrení na zvládanie rizík a príležitosti. Určuje sa spôsob riadenia prevádzky a plánuje sa vývoj produktov a služieb, kontrolujú a merajú sa výstupy, aby sa dosiahlo trvalé zlepšovanie.

Vyššia konkurencieschopnosť

Tento štandard je založený na viacerých princípoch riadenia kvality vrátane silného zamerania na zákazníka, motivácie a implikácie vrcholového manažmentu, procesného prístupu a neustáleho zlepšovania. Použitie ISO 9001:2015 pomáha zabezpečiť, aby ste vy, naši zákazníci, získali konzistentné, kvalitné produkty a služby. Analyzovaním rizík, príležitostí a trvalým zlepšovaním sa znižuje počet reklamácií a kazových produktov a možnosť poskytovať ďalej svoje výrobky alebo služby v čo najvyššej kvalite a tak efektívne zvyšuje konkurencieschopnosť firmy.

Konzistentná kvalita aj do budúcnosti

Rodina certifikátov ISO 9000 rieši rôzne aspekty riadenia kvality a obsahuje niektoré z najznámejších noriem ISO. Normy poskytujú usmernenia a nástroje pre spoločnosti a organizácie, ktoré chcú zabezpečiť, aby ich produkty a služby konzistentne spĺňali požiadavky zákazníkov a aby sa kvalita neustále zlepšovala. Certifikáciu ISO 9001 má viac ako milión spoločností a organizácií vo viac ako 170 krajinách.
Ďakujem vám za dôveru!
Tím teplochladno.sk